Kurser & utbildning

Kurser & utbildning

Efter 40 år i som journalist har jag samlat på mig en hel del kunskap och erfarenheter som jag gärna delar med mig av, t ex i samband med att Du samlar Dina medarbetare till en konferens. Jag erbjuder allt från kortare (fr en timme) eller längre (flera dagar) föreläsningar och kurser inom följande områden:

Medie- och yrkesetik

Varför publicerar medierna namn och bild på vissa brottslingar men inte andra? Varför jagar man en del politiker hårdare än andra? Vad avgör vad som ska publiceras eller inte?
Efter några år i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd och sammanlagt nio år i Pressens Opinionsnämnd (numera Medienämnden) är jag väl bevandrad i såväl medieetikens historia och framväxt som dess tillämpning i dag. Mina föreläsningar/kurser på universitet och andra håll är uppskattade, inte minst för alla konkreta exempel som tas upp.

Journalistiska arbetsmetoder & medielogik

Hur jobbar en journalist egentligen? Varför blir vissa händelser stora braskande nyheter dag efter dag, medan andra passerar utan uppmärksamhet?
Som nyhetschef och chefredaktör har jag många gånger tvingats fundera på nyhetsvärdering och vad som är relevant att berätta. Föreläsningen/kursen syftar till att visa hur medierna fungerar och tar upp journalistens yrkesroll, tryckfrihetslagstiftningen, offentlighet och sekretess, källkritiskt tänkande, researchmetoder, hur man startar grävprojekt m m.

Intervjuteknik

Varför lyckas vissa journalister bättre än andra när de intervjuar? Hur ställer man frågorna för att få de bästa svaren? Vad är det för skillnad på öppna och slutna frågor? Vad får en intervju att gå snett? Hur undviker man de vanligaste fallgroparna?
Kursen/föreläsningen är späckad med exempel och lär ut de bästa knepen för en lyckad intervju.

Kommentarer är inaktiverade