Välkommen!

Jag heter Bertholof Brännström och har arbetat som journalist sedan början av 1980-talet. Framför allt har jag verkat som samhällsreporter på tidning och radio, men också varit chefredaktör för tidningen Journalisten och nyhetschef på Västerbottens-Kuriren. Jag har ett brett samhällsintresse men betraktar medier, Norrland, naturresurser (skog, vind, vatten, malm, rovdjur), samer och rennäring, arbetsliv samt miljö/naturvård som mina specialområden.

En sak till: Jag tror på journalistik som förändrande kraft.

Jag är ansluten till Frilans Riks, Svenska Journalistförbundet och följer förbundets frilansrekommendation. Har egen firma och f-skattsedel.

Om mig

Efter examen på dåvarande Journalisthögskolan i Stockholm hamnade jag vintern 1983 som lokalredaktör för Norran i lappländska Malå. Det var en lärorik tid. Som ensam journalist på orten fick jag bevaka allt från kommunala frågor, polisinsatser och näringsliv till sport, kultur och miljö. Nyhetsnäsan växte liksom allmänbildningen, men också respekten för att journalistiken kan vara tuff för den som blir granskad. Det var i Malå mitt stora intresse för press- och yrkesetik föddes.

1986 flyttade jag till Umeå där jag efter några år som landstingsreporter på Västerbottens-Kuriren rekryterades till Riksradion för en tjänst som samhällreporter. Under åren på radion gjorde jag resor, inte bara i Norrland, utan också Europa och andra delar av världen. Jag producerade också olika P1-program och var även programledare i dagliga program som Kanalen, Förmiddag i P1, Tendens och Hela Sveriges Radio.

Efter en kort period som frilans i mitten av 1990-talet blev jag chefredaktör och ansvarig utgivare för Journalistförbundets tidning Journalisten. Under åren där fick tidningen en helt ny design och blev en ofta citerad röst i mediedebatten. Tiden som chefredaktör på Journalisten gav många erfarenheter om hur medier fungerar och utvecklade min mediekritiska syn.

Vid millennieskiftet hade jag tröttnat på pendlandet mellan familjen i Umeå och jobbet i Stockholm och blev i stället nyhetschef på Västerbottens-Kuriren. Efter tre år vid desken återgick jag till reporterjobbet som jag älskat alltsedan jag gjorde mitt yrkesval. Som länsreporter på VK växte mitt intresse för det Sverige som sällan syns och hörs i de stora medierna, inte minst de glesare delarna av Norrland.
Att berätta om det kluvna, uppdelade, Sverige är en utmaning jag gärna tar mig an.

Sedan september 2011 är jag frilansjournalist. Vid sidan av artikel- och reportagemakandet (som jag verkligen älskar) jobbade jag också som föreståndare och lärare i journalistik vid Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå fram till 2017.
Vintern och våren 2014 ägnade jag den mesta tiden åt att planera för den stora journalistkonferensen Gräv 2014 som jag var general för och som hölls i Umeå 21-22 mars.

Jag har också en lång facklig karriär inom Journalistförbundet där jag både verkat som ordförande i olika arbetsplatsklubbar och –distrikt, samt på central nivå. Bland annat har jag varit ordförande i SJF:s valberedning och suttit i förbundsrådet. Numera är jag frilansfackligt aktiv på både lokal och riksnivå.

Jag har också varit ordförande i Publicistklubbens nordligaste krets, Norra Norrland, där yttrande- och tryckfrihetsfrågor värnas samt publicistisk debatt förs. Kretsen är en av de mest aktiva i landet och har närmare 200 medlemmar.

Jag har också i många år varit ledamot av Guldspadejuryn som för Föreningen Grävande Journalisters räkning varje år belönar årets bästa undersökande journalistik.

Tidigare har jag bland annat varit styrelseledamot i Journalistfonden för vidareutbildning samt i Pressens Opinionsnämnd.

Kurser & utbildning

Kurser & utbildning

Efter 40 år i som journalist har jag samlat på mig en hel del kunskap och erfarenheter som jag gärna delar med mig av, t ex i samband med att Du samlar Dina medarbetare till en konferens. Jag erbjuder allt från kortare (fr en timme) eller längre (flera dagar) föreläsningar och kurser inom följande områden:

Medie- och yrkesetik

Varför publicerar medierna namn och bild på vissa brottslingar men inte andra? Varför jagar man en del politiker hårdare än andra? Vad avgör vad som ska publiceras eller inte?
Efter några år i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd och sammanlagt nio år i Pressens Opinionsnämnd (numera Medienämnden) är jag väl bevandrad i såväl medieetikens historia och framväxt som dess tillämpning i dag. Mina föreläsningar/kurser på universitet och andra håll är uppskattade, inte minst för alla konkreta exempel som tas upp.

Journalistiska arbetsmetoder & medielogik

Hur jobbar en journalist egentligen? Varför blir vissa händelser stora braskande nyheter dag efter dag, medan andra passerar utan uppmärksamhet?
Som nyhetschef och chefredaktör har jag många gånger tvingats fundera på nyhetsvärdering och vad som är relevant att berätta. Föreläsningen/kursen syftar till att visa hur medierna fungerar och tar upp journalistens yrkesroll, tryckfrihetslagstiftningen, offentlighet och sekretess, källkritiskt tänkande, researchmetoder, hur man startar grävprojekt m m.

Intervjuteknik

Varför lyckas vissa journalister bättre än andra när de intervjuar? Hur ställer man frågorna för att få de bästa svaren? Vad är det för skillnad på öppna och slutna frågor? Vad får en intervju att gå snett? Hur undviker man de vanligaste fallgroparna?
Kursen/föreläsningen är späckad med exempel och lär ut de bästa knepen för en lyckad intervju.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare

Här ser du en förteckning över tidningar, tidskrifter och andra som jag jobbar/jobbat för:

Tidningar/tidskrifter

Accent
Aktiespararen
Arbetarskydd
Arenagruppen
Dagens Samhälle
Fastighetsnytt
Filter
Friluftsliv
Fokus
Forskning&Framsteg
Hemmets Journal
Hufvudstadsbladet (Finland)
Journalisten
Kollega
Land
Land Lantbruk
Läkartidningen
Norran
Sundsvalls Tidning
Tidningen Vi
Tvärdrag
Tänk (Umeå universitet)
Uppsala Nya Tidning
Ute-Magasinet
Vasalöparen
Västerbottens Folkblad
Västerbottens-Kuriren
Östgöta-Correspondenten

Radio/TV

Sveriges Radio Västerbotten
Sveriges Radio – Studio Ett
Sveriges Radio – P1 Dokumentär
Sveriges Television – PLUS
Sveriges Television – Uppdrag Granskning
Sveriges Television – Debatt
Sveriges Television – Sveriges Bästa Arbetsförmedling
Sveriges Television – Sverige I dag
Sveriges Television – Den stora rovdjursfejden

Utbildningsinstitutioner

Högskolan i Karlstad
Midgårdsgymnasiet
Umeå universitet
Strömbäcks folkhögskola

Övrigt

Länsstyrelsen Västerbotten
Man & Nature (världsnaturfonden)
Region Västerbotten
Västerbottens läns landsting
Umeå kommun

Arbetsprover

Här finns länkar till några av mina reportage:

www.dagensarena.se/innehall/i-valet-mellan-miljon-och-miljarderna/

www.svd.se/nyheter/inrikes/nu-eller-aldrig-for-splittrat-sameting_8186310.svd

magasinetfilter.se/magasin/2014/36/maximal-otur

www.fokus.se/2012/04/vi-slangde-en-manniska-i-tunnan-en-gang/

www.svd.se/vargskydd-har-kostat-fyra-miljoner

www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/miljo/hall-dig-uppdaterad/miljotrender-arkiv/2015/miljotrender_lowres_web.pdf

www.umu.se/tank/tankvarda-texter/sa-kommer-trollfabrikerna-forandra-valet/